Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uściu Solnym

Biblioteka

INTERNETOWE  CENTRUM INFORMACJI  MULTIMEDIALNEJ  WSPÓŁFINANSOWANE   PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

   BIBLIOTEKA     ZAPRASZA :

 

   

Poniedziałek

8.40 - 9.50

Wtorek

8.35– 9.50

Środa

8.00 – 10.45

Czwartek

 8.00 – 8.55

Piątek

9.40 – 10.45,  11.30 – 12.40

 

 

 

 


 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i  inni pracownicy szkoły.
 2. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 3. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne we wskazanym miejscu sali bibliotecznej.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 5. Okres wypożyczenia książki z działu lektur i beletrystyki nie może przekraczać trzech tygodni.
 6. Książki naukowe i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 7. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 8. Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 9. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 10. Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegani ustalonych terminów wypożyczeń.
 11. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 12. Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.
 13. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 14. Czytelnik który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą książkę lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 15. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 16. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są do:
  • Pozostawienia legitymacji szkolnej (dowodu tożsamości) u dyżurującego bibliotekarza
  • Pozostawienia wierzchniego okrycia w szatni lub na wieszaku
 3. W czytelni obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 4. Książki przyniesione do biblioteki należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji i pomoże w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów.
 6. Książek, czasopism  nie wolno wynosić z czytelni.
 7. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki, czasopisma, ryciny, mapy i fotografie przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy to zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.
 9. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wyposażenia czytelni i kulturalnego zachowania.
 10. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI

 

 1. Multimedialne Centrum informacji służy uczniom oraz pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji
 2. Przed skorzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu  MCI!
 3. Użytkownik MCI ma możliwość indywidualnego przeglądania stron WWW i poczty elektronicznej oraz wyszukiwania informacji z różnych dziedzin wiedzy w zależności od swoich potrzeb edukacyjnych.
 4. Komputery w MCI służą  do poszukiwań naukowych!
 5. Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek , płyt CD-ROM i DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą opiekunów Centrum!
 6. Niedozwolone jest rozpowszechnianie (kopiowanie, instalowanie) programów i oprogramowań!
 7. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby!
 8. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z MCI czas pracy przy komputerze może być ograniczony!
 9. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (uszkodzenie sprzętu, zawirusowanie)!
 10. Podczas pracy w MCI należy zachować spokój oraz dbać o porządek i przestrzegać elementarnych zasad etyki internauty!
 11. Za nieprzestrzeganie w/w zasad użytkownik może zostać pozbawiony prawa korzystania z Centrum na określony czas!

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny